Større totalentrepriser og almindeligt tømrer- og snedkerarbejde

Niemann Entreprise står både for større totalentrepriser og almindeligt tømrer- og snedkerarbejde. Populært sagt tager vi os af alt fra at bygge nye huse fra bunden til at sætte hylder op i et køkken. Det kan f.eks. dreje sig om ombygning, udbygning, nyt tag, udestuer, køkken, bad og udskiftning af vinduer og døre.

Renovering af lejligheder er en af vores vigtigere opgaver. Vi er gode til at udnytte pladsen på få kvadratmeter og til at få materialerne op ad trapper uden skader. Vi får også ros for at være gode til at varsle naboer om byggerier i opgange og eventuelle gener, f.eks. når vi bliver nødt til at lukke for vandet. Det sikrer det gode naboskab også når arbejdet er overstået.

Vi bygger både for private og offentlige bygherrer samt rådgivere som f.eks. arkitektfirmaer. Vi har bygget huse flere steder på Sjælland og i Københavnsområdet, og inden for offentligt byggeri har vi blandt andet stået for totalentrepriser for Gentofte Kommune.

Desuden har vi flere faste aftaler om vedligeholdelse og service med flere boligforeninger.

Niemann
Kalvehavevej 34| Telefon: 22 760 566
4640 Faxe|info@niemann-entreprise.dk